قمار مشکل دار چیست؟

شرط بندی ممکن است باعث صدمات روانی، افسردگی، اضطراب و افکار مخرب شود. همچنین ممکن است بر روی روابط خانوادگی، کار و تحصیل تاثیر گذاشته و به ورشکستگی یا جرم بیانجامد.

متاسفانه در برخی موارد شرط بندی بیش از اندازه می تواند مشکل ساز شود.

اگر شما دستگاه خود را در اختیار یک شخص زیر سن قانونی قرار دهید بایستی اطمینان حاصل کنید که این شخص به نام کاربری، رمز عبور و اطلاعات بانکی شما دسترسی ندارد،نرم افزار های مختلفی برا محدود کردن ورود به سایت های شرط بندی مانند NetNanny and Cyber Patrol وجود دارند.

به شرط بندی بایستی به چشم یک تفریح و نه راهی برای درآمد نگریست.

فهرست