وابستگی مفرط به شرط بندی

برای تست وابستگی خود به شرط بندی به سوالات زیر با بله یا خیر پاسخ دهید:

  • آیا مخارج شما از کنترل خارج شده است؟
  • آیا معمولا برای شرط بندی از شخصی سرقت یا قرض نموده اید؟
  • آیا به تازگی وقت کمتری را با خانواده و عزیزان خود می گزرانید؟
  • آیا نظر دیگران در رابطه با شرط بندی شما را آزار می دهد؟
  • آیا به دیگر علائق و فعالیت های خود کمتر توجه می کنید؟
  • آیا تا به حال به خاطر باخت دچار افسردگی و یا فکر خودکشی شده اید؟
  • آیا تا به حال درباره مبلغی که در سایت مصرف کرده اید دروغ گفته اید؟
  • آیا به سختی از ادامه بازی دست می کشید؟
  • آیا تا زمانی که تمام پول خود را از دست بدهید به بازی ادامه می دهید؟

اگر پاسخ شما به اکثر سوالات بله باشد پس شما وابستگی شدید به شرط بندی دارید.

اگر پاسخ شما به اکثر سوالات بله باشد پس شما وابستگی شدید به شرط بندی دارید.

فهرست