چگونه میل به قمار را متوقف کنم؟

لطفا موارد زیر را در جهت کاهش وابستگی یا خطر وابسته شدن به شرط بندی مطالعه نمایید:

  • شرط بندی را به عنوان در آمد در نظر نگیرید.
  • مبلغی را از پیش مشخص نموده و بیشتر از آن را در سایت خرج نکنید.
  • تنها با مبلغی که اگر ببازید مشکلی نخواهید داشت شرط بندی کنید.
  • از تلاش برای برگردندان مبلغ باخته بپرهیزید.
  • همیشه مبلغی که برای شرط بندی استفاده می کنید را ثبت و کنترل کنید.
  • در صورتی که تحت تاثیر مواد مخدر، الکل یا افسردگی هستید شرط بندی نکنید.
  • شرط بندی را با دیگر فعالیت ها مخلوط کنید. اگر شرط بندی تنها تفریح شما باشد بایستی از ادامه آن بپرهیزید حتی اگر هنوز از آن لذت می برید.
  • هر از چندگاهی از بازی دست بکشید. مدام به بازی ادامه دادن باعث وابستگی به بازی می شود.
  • بازی ها و احتمال برد و باخت آن ها را بررسی و سپس بازی کنید.

نکات قابل توجه

وقتی می خواهید شرط بندی کنید، اعم از پیش بینی ورزشی، بازی های کازینو یا پوکر، بایستی نحوه بازی و درصد ریسک را بدانید.
وقتی درباره خطر شرط بندی صحبت می شود، خطر از دست دادن پول واضح است. دانستن نحوه کار کردن این بازی ها باعث می شود تا بدانید چه زمانی چه تصمیمی بگیرید.

فهرست